Regulamin bonów upominkowych

REGULAMIN BONÓW UPOMINKOWYCH

Regulamin bonów upominkowych sklepu internetowego www.layanabell.com


I. Definicje

 1. Regulamin: niniejszy dokument, określający zasady stosowania voucherów prezentowych w sklepie internetowym: www.layanabell.com 
2. Bon upominkowy: bon w formie kodu wygenerowanego przez sklep w formie papierowej lub elektronicznej o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniający użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.layanabell.com.
3. Nabywca: osoba, która nabywa od wydawcy bon upominkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.


II. Warunki ogólne


1. Wydawca zobowiązuje się do wydania nabywcy bonu upominkowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy bonu upominkowego za towary nabywane przez użytkownika.
2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej bonu upominkowego. Zapłata za bon upominkowy kupowany w sklepie internetowym www.layanabell.com może nastąpić poprzez płatność przelewem online (BLUE MEDIA S.A.) lub przelewem tradycyjnym. Nie ma możliwości wysyłki bonu upominkowego w formie „za pobraniem”.
3. Bon upominkowy może być wykorzystany jednorazowo wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym www.layanabell.com.
4. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony wydawcy.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez nabywcę/użytkownika vouchera prezentowego osobom nieupoważnionym.
6. Nabywcy oraz użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia bony upominkowego po jego przekazaniu.
7.Bon upominkowy jest ważny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zaksięgowania wpłaty za bon na koncie bankowym wydawcy.
8.Bon upominkowy nie obejmuje kosztów wysyłki nabywanych towarów, które użytkownik jest zobowiązany uiścić przy dokonaniu zamówienia (dotyczy wersji papierowej vouchera).
9.Bon upominkowy są dostępne w kwotach 200 zł, 300 zł oraz 500 zł.

III. Zasady korzystania z bonu upominkowego


1.Bon upominkowy w formie papierowej lub elektronicznej możliwy jest do nabycia w sklepie internetowym www.layanabell.com. Każdy bon upominkowy zawiera indywidualny kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości vouchera prezentowego oraz termin ważności vouchera, definiowany w formacie dzień-miesiąc-rok (DD.MM.RRRR).
2. W przypadku, gdy wartość towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem bonu upominkowego będzie wyższa niż wartość zapisana na voucherze, użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę: przelewem tradycyjnym lub przelewem online (BLUE MEDIA).
3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu towarów przy użyciu bonu upominkowego w przypadku upływu jego terminu ważności.
4. Użytkownik: nabywca lub każdorazowy posiadacz bonu upominkowego.
5. Kod: unikalny kod , niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości vouchera prezentowego.
6. Towary: przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.layanabell.com.

IV. Rozliczenia i reklamacje

1. Wydanie bonu upominkowego użytkownikowi stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, w momencie wydawania bonu upominkowego, otrzyma od wydawcy paragon fiskalny lub fakturę VAT.
2. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu bonu upominkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronach sklepu www.layanabell.com.
3. Przy użyciu bonu nabywać można dowolne produkty będące w ofercie Sklepu, przy czym:
• Bon upominkowy opiewa na produkty o łącznej wartości nie wyższej niż wartość zaznaczona na bonie;
• w przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość użytego do tego zamówienia bonu, pozostającą różnicę należy uregulować pieniężnie – przelewem tradycyjnym, przelewem online (BLUE MEDIA S.A.).

4. Przy zakupie towarów za bon nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu towaru przez klienta. Klient ma natomiast prawo do wymiany towaru:
• na inny towar o tej samej wartości, co towar wymieniany lub;
• na towar o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie lub;
• na towar o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie (w formie przelewu).


VI. Postanowienia końcowe


1. Nabywca/użytkownik wraz z otrzymaniem bonu prezentowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
3. Wydanie bonu upominkowego stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
4. Bon upominkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon upominkowy jest elektroniczną/papierową formą bonu towarowego.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.layanabell.com.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl